Sıcak Yolluk Sistemleri ile Sürekli Enjeksiyon Kalıplama

 

Lights Out Molding® - Sürekli Enjeksiyon Kalıplama

 

Son yıllarda, plastik kalıplama şirketlerinin rekabet edip başarılı olmalarına yönelik zorluklar çarpıcı biçimde artmıştır. Küresel ekonomi, fiyat baskıları ve müşteri talepleri, kalıpçıların daha önce hiç olmadığı kadar verimli çalışmasına neden olmaktadır.

Sürekli enjeksiyon kalıplama, yeni bir kavram değildir. Ama daha fazla sayıda kalıpçı tarafından karlılığı artırma çabalarında benimsenen bir kavramdır. Bir enjeksiyon kalıplama fabrikasının faaliyetlerinin maksimum verimde, hatasız ve duruşsuz yürütülebilmesi tüm işletmecilerin hayalidir. Eğer fabrikada bir dizi protokol ve beklenmedik durum söz konusu değilse, makine ile ortaya çıkabilecek sorunlar felakete yol açabilir.

Gammaflux, sürekli enjeksiyon kalıplama operasyonlarını yürüten müşterilerle uzun yıllara dayanan deneyimden sonra aşağıdaki kuralları oluşturmuştur. Sıcak yolluk sıcaklık kontrol sistemleri üreticisi  Gammaflux ürünleri, sıcak yolluk sistemi ve enjeksiyon kalıbında meydana gelebilecek sorunları tespit etmek ve önlemek için çok sayıda güvenlik özelliğine sahiptir. Kalıbın dışında, enjeksiyon makineleri ve yardımcı ekipmanları dahil olmak üzere tüm kalıplama işleminin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için takip edilmesi gereken prosedürler vardır. Sorunların erken tespit edilmesinin ve doğru düzeltici eylemlerin gerçekleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki prosedürler dikkat edilmesi önemle tavsiye edilir.

 

Üç Adım Süreci

Sürekli enjeksiyon kalıplaması planlanırken ele alınması gereken üç ana konu vardır:

Genel kalıplama işlemindeki tüm önemli potansiyel sorunları tanımlayın ve buna göre planlayın. Makineyi güvenli bir şekilde durdurmak için sorunları otomatik olarak düzeltmek için ya da gerekirse, acil durumlar için plan yapın. Makineyi kapatmayı gerekli kılacak tüm parametreleri belirleyin, ardından kontrol sistemini uygun koşullar altında makineyi kapatmak için programlayın. Hasar koşullarını tanımak için sıcak yolluk denetleyicilerini programlayın. Program denetleyicileri, soğutma kanalı tıkanmasını, plastik malzeme sızıntısını, ısıtıcı hatasını tespit edebilmelidir. Bu üç adımın her birini, problemleri ortaya çıkmadan önce önlemek için ne yapılması gerektiğini daha ayrıntılı olarak aşağıda açıklayacağız.

 

Adım 1: Tüm Potansiyel Sorunları Tanımlayın, Bir Plan Geliştirin

Sürekli kalıplama işleminin ilk adımı, kalıp makinesinin, proseste hangi sorunların ortaya çıkabileceğini belirlemek için özel işlemlerini yakından değerlendirmesidir. Bu, makinenin başlangıcından, parçaların üretimine, makinenin kapatılmasına kadar değerlendirilmelidir.

Bu adım, ideal kalıplama koşullarını kaydetme ve olasılıkları planlamanın zamanıdır. Örneğin, makinenin ve kalıbın tüm bölgeleri için tüm doğru çalışma sıcaklıklarını kaydedin; ideal kalıp açma / kapama / çıkarma zamanlarını, çevrim sürelerini kaydedin ve karıştırma, besleme vb. için doğru malzeme kullanım verilerini kaydedin. Kalıplama hücresi robot ve otomasyona sahipse; al ve yerleştir verilerini, konveyör hızlarını, yükleme verileri kaydedin. Tüm bu değerler süreçteki potansiyel bir problemi belirlemek için çok önemlidir.

Enjeksiyon kalıplama makinesinin makine çalıştıktan, parça üretildikten ve tüm veriler kaydedildikten sonra, acil durum planlarını belirleme zamanı gelmiştir. Örneğin;

Makineyi kapatan bir güç dalgalanması olduğunda ne yapmanız gerekir?

Kalıpta sıkışmış bir parça varsa ne yapılmalıdır?

Sıcak yolluk sisteminde engellenmiş bir soğutma kanalı var mıdır?

Bu sorunlardan herhangi biri veya birkaçı meydana gelirse, tüm makine denetleyicilerinin sorunu tanıması ve uygun eylemi yapması için sistemin programlanması önemlidir.

 

Adım 2: Makine Kapatma için Parametreleri Tanımlayın

Bu adımda, problemin ortaya çıkması durumunda, makinenin yetkilisinin makineyi kapatmaya programlaması için hangi koşulların altında karar vermesi gerekir. Genel olarak, izlenmesi gereken doğru kural, makinenin belirli bir problemden düzgün bir şekilde toparlanamaması durumunda, kontrolörlerin problemi tespit etmek ve işlemi tamamen güvenli bir şekilde kapatmak için programlanması gerekir.

İlk olarak, makinenin meydana gelen problemden sorunsuz bir şekilde kurutulup kurtarılamayacağına dair bir tespit yapılmalıdır. Örneğin, kalıp tek bir çıkarma sırasına sahipse ve makine kontrolörü kalıpta sıkışmış bir parçayı belirten bir alarm çalmak üzere programlanmışsa, makine kontrolörünün ne yapılması gerektiği programlanmalıdır - örneğin, kalıbı açabilir / kapatabilir. Alarmı temizlemek için 2-3 kez ve bundan sonra sorun çözülmezse, boşta malzemenin bozulmasını veya yanmasını önlemek için sıcak yolluk düzenleyicisini 'bekleme' moduna ayarlayın. Sıcak yolluk sistemindeki bozulmuş malzeme tıkanmış veya sızıntıya yol açabilir, potansiyel olarak sıcak yolluğun çıkarılmasını ve sızdıran ve bozulmuş malzemenin sıcak yolluktan ve kalıptan temizlenmesi zor, zaman alıcı bir görevi gerektirir.

Gözetimsiz olarak çalıştırılırken ve ısıtıcı arızası gibi sıcak yolluk sisteminde bir sorun meydana gelirse, makine sıcak yolluk manifoldunda aşırı basıncı önlemek veya parçaları paketlemek için durmalıdır.

Gammaflux G24 sıcak yolluk sıcaklık kontrolörü, kullanıcının hangi alarmların makineyi kapatacağını belirlemesine izin verir ve kontrol cihazı her bir sıcak çalıştırma bölgesi alarmını etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir. Sıcak yolluk sıcaklık kontrol sistemi olmasına rağmen, gerektiğinde sadece sıcak yolluk sistemini değil tüm makineyi kapatmak için kullanılabilir. Ek olarak, G24 tüm alarmları makineye tek bir çıkışa koyabilir ('Çalıştırmak için Tamam' çıkışı). Bu, kalıbın 'Tamam' olanı ve 'Tamam değil' olanı programlamasını kolaylaştırır.

Sıcak yolluk ve kalıbın yanı sıra, kalıplama hücresinde başka bir ekipman parçası (robot, kurutucu, malzeme taşıma, vb.) Ile ilgili bir problem varsa, her durumda, kalıpçı ne yapılması gerektiğini belirlemelidir. Bu ekipmanın tümünün, kapatmanın gerekli olup olmadığını belirlemek için kontrolöre ve makineye geri iletişim kurması gerekir.

Her bir yardımcı cihazın, makineye ve makine kontrolüne geri iletişim kurması gerekir. Gammaflux G24, makineyi otomatik olarak ve yarı otomatik çalışmaya almayı da başarabilir. Kontrolör, makinenin performansını izleyebilir ve sıcak yolluk kontrolörünü ve kalıp makinesini otomatik olarak bekleme moduna geçirebilir.

 

Adım 3: Diğer Hasar Durumlarını Tanımak için Sıcak Yolluk Kontrolörü Programlayın

Sürekli enjeksiyon kalıplamayı planlamak için üçüncü ve son anahtar adım, sıcak soğutma suyu kontrolörünün, kalıp soğutma suyunun açık olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını tanımlamak üzere programlanmasıdır. Bu önemli bir adımdır, çünkü eğer bir nedenden ötürü su akışı ile ilgili bir problem varsa ve hiç bir soğutma olmazsa, sıcak yolluk contalarının aşırı ısınmadan dolayı zarar görmesi muhtemeldir ve ayrıca makine kalitesiz parçalar üretecektir. Parça büzülme, son, boyutsal konular vb. meydana gelebilir.

Kalıbın denetleyicinin soğutma suyunun etkinliğini ölçmesini sağlayabileceği iki yöntem vardır.

Akış sensörü - aletten çıkan suyu izler, durumu denetleyiciye aktarır. Plakalı sıcaklık izleme - su kanallarının engellendiğini veya durduğunu gösterir.

Su akışının izlenmesine ek olarak, kontrolör ayrıca sıcak yolluk sisteminden sızan malzeme olup olmadığını belirlemek için programlanmalıdır.

Gammaflux G24 sıcak yolluk sıcaklık kontrol sistemi, potansiyel olarak zarar verici durumların herhangi birini izlemek için kolayca programlanabilir. Soğutma suyu ile ilgili olarak, suyun akıp gitmediğini izleyerek, kontrol cihazı sıcak yollukta plastik sızıntısı olup olmadığını belirlemek için malzemenin yanmasını önler ve ısıtıcı wattını izleyebilir. Sıcak yolluk sistemindeki sızdırmaz malzemeden bir ısı emicisi oluşturulur ve kontrolör, sorunu telafi etmek için daha fazla güç uygular. %10'luk bir gerilim değişimi, alarmın sinyalini bildirir, bunun üzerine, kalıpçı, kontrol cihazını makine çalışmasını kapatmak için programlayabilir.

Ek olarak, kontrol cihazı sıcak yolluk sistemindeki bireysel ısıtıcı direncini izleyebilir. Dirençte bir değişiklik, ısıtıcı arızasının yakın olduğunu gösterebilir. Dirençte %40'lık bir değişim alarmı bildirir; alarm, değiştiricinin yedek ısıtıcıyı sipariş etmesine ve ön-zamanı optimize ederken önleyici bakımı planlamasına olanak tanır.

 

Sonuç

Sürekli enjeksiyon kalıplama işlemi gerçekleştirirken doğru planlama başarı için şarttır. Her bir kalıbın kendi özel kalıplama işlemlerini dikkatli bir şekilde incelemeli, başarılı kalıplama işlemlerini etkileyen tüm parametreleri kaydetmeli ve daha sonra ortaya çıkan problemlerle başa çıkmak için bunları programlayarak kendi kontrolörlerinden faydalanmalıdır.

İyi bir kontrol teknolojisi, kalıpçıların kendi sürekli enjeksiyon işlemlerinin başarısını sağlamak için kullanabilecekleri mükemmel özellikler sağlar. Kalıpçıların en iyi performans için ekipmanı programlama konusunda yardım için kontrol tedarikçilerine danışmaları tavsiye edilir. Bazı dikkatli planlamanın sonucu, genel kalıplama verimliliğinde ve kârlılıkta dramatik artışlar olabilir.

 

19 Nisan 2018 Perşembe
Haber arşivi için tıklayınız

DİĞER HABERLER

© Polmak Plastik 2011 - 2021. Tüm Hakları Saklıdır.